Õhuliini rekonstruktsiooni tööprojekt

Õhuliini rekonstruktsiooni tööprojekt

Käesoleva projektiga on lahendatud:

• 1730,0m madlpinge õhuliini ehitus;
• 91,0m  madalpinge kaabelliinid 0,4 kV ehitus;
• 315,0m keskpinge kaabeliini (20kV) ehitus;
• Ühe alajaama rekonstruktsioon;
• Ühe alajaama uusehitus;
• 22 elamu liitumisühenuse rekonstruktsioon.

Õhuliini rekonstruktsiooni tööprojekt

Õhuliini rekonstruktsiooni tööprojekt